Ordbok for

Ordklasse

Tema

PÅ DIALEKT
PÅ NORMERT NORSK
LES MEIR

abakLe

noko som ligg ulagleg til, bakvrangt, vanskeleg

akort

akkord, avtala arbeidsmengd til avtala pris

allt stenn på skallin/hugu

alt står på hovudet, kaos

annføttes

anføttes, liggje med hovudet kvar sin veg i senga

annpusstin

andpusten, stuttpusta

arbeisjerug

kastar ikkje bort tida til noko unyttig, kviler ikkje mykje, nytter tida

armos`el

eit lite illebefinnande, føle seg plutseleg slapp