Ordbok for

Ordklasse

Tema

PÅ DIALEKT
PÅ NORMERT NORSK
LES MEIR

ABC

ABC- bok, lærebok i staving og lesing

aggje

uro i hugen; ank, eit agg for bringa eller (løynd) motvilje; bere agg til nokon

agne

agn, dekkblad kring småaks og blomstra på grasplanter

ajere

agere, halde leven, bere seg åt som

akort

tilmålt arbeid til avtalt betaling, (akkord).

aL

ard, liten plog utan veltefjøl, best egna til å løyse opp åkerjord for tilordning av potetrender

aLkjin

kranglete, eglete, yppe seg

all i være

heilt oppglødd, fylt med glede

alle stan

alle stader, overalt

aller fyst

fyrst, tidlegast, før anna

alltiss

all tid (s) når som helst, til ei kvar tid

an'ein

ein annan person, eit anna menneske motsatt seg sjøl, ein anna ein

ankræn'le

motbydeleg, ekkelt

annahør

annankvar, kvar andre

anpustin

kortpusta, andpusten

anslein

annleis, på annan måte