DIALEKTORDET
OMSETJING

tressjemassjin

treskemaskin

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
-massjin -massjina -massjinur -massjinun

Bruksdøme
Når kønne æ fullmata o være æ bra æ tressjemassjinun i full sving.

Sjå óg

Lytt til lydfil