DIALEKTORDET
OMSETJING

tressje

treske

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum
tressje tressjer treskte treskt

Bruksdøme
Endele konna dei byne o tressje.

Sjå óg

Lytt til lydfil