DIALEKTORDET
OMSETJING

bakkjeivle

vanskeleg

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal
bakkjeivle bakkjeivle bakkjeivle bakkjeivle bakkjeivle

Bruksdøme
Setre låg so bakjeivle te.