DIALEKTORDET
OMSETJING

nå åre

rekkje å bli moge

Bruksdøme
Kønne nådde åre.

Tilleggsinformasjon

Det var ikkje alle slag korn ein kunne dyrke her i dalen fordi vekstsesongen vart for kort. Kornet vart ikkje moge.

Lytt til lydfil