DIALEKTORDET
OMSETJING

na

henne

Subjektsform Objektsform
1. person, eintal
2. person, eintal
3. person, eintal ho 'na
1. person, fleirtal
2. person, fleirtal
3. person, fleirtal

Bruksdøme
E sku' spørja om du konna kåmma noL o jøLpe 'na Olga.

Lytt til lydfil