DIALEKTORDET
OMSETJING

måtta, da`måtta

må vete

Bruksdøme
Dæ måtte bærre bLi slekk, da`måtta,

Tilleggsinformasjon

ei eksta påpeiking, alltid til slutt i setningen

Sjå óg

Lytt til lydfil