DIALEKTORDET
OMSETJING

kallpusst

ei lita kvil, berre nokre minutt

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
kallpusst kallpussten kallpusstar kallpusstan

Bruksdøme
Me tok ein kallpusst når me hadde ganje hallvegs.

Sjå óg

Lytt til lydfil