DIALEKTORDET
OMSETJING

i fjoL

i fjor

Bruksdøme
Ho va fremmen jå me i fjoL.

Lytt til lydfil