DIALEKTORDET
OMSETJING

Bakmeisgrenne

Bakmeisgrenda

Tilleggsinformasjon

Vanleg dialektord bruka om gardane og plassane som ligg i Bergangrenda ( Torsrud, Bekkevold og Bergangardane.

På kartet