DIALEKTORDET
OMSETJING

Bakmeisgrende

Bakmeisgrenda

Tilleggsinformasjon
Vanleg dialektord bruka om gardane og plassane som ligg i Bergangrenda ( Torsrud, Bekkevold og Bergangardane.

På kartet