DIALEKTORDET
OMSETJING

bakmeis

meisen på ein ryggsekk

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
bakmeis bakmeisen bakmeisa bakmeisan

Bruksdøme
Bakmeisen på rupesekken va røkje sond