DIALEKTORDET
OMSETJING

bakkje

bakke

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
bakkje bakkjin bakka bakkan

Bruksdøme
De va ein bratt bakkje