DIALEKTORDET
OMSETJING

bakera

dame som driv butikk

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde

Bruksdøme
Du fær stikke innom bakera