DIALEKTORDET
OMSETJING

avlåtin

sutrete, klage

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal