DIALEKTORDET
OMSETJING

avlågå se

lage grimaser

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum

Bruksdøme
De mågå slutte o avlågå dikkan, helle so kan de blia slik.