DIALEKTORDET
OMSETJING

attpåbinding

strikke nytt på av gamalt

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
attpåbinding attpåbindingen attpåbindingar attpåbindingan

Bruksdøme
E har noko attpåbinding.