DIALEKTORDET
OMSETJING

attpåbinding

strikke nytt på gamalt

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
attpåbinding attpåbindingen attpåbindingar/ær attpåbindingan/æn

Bruksdøme
E har noko attpåbinding.