DIALEKTORDET
OMSETJING

atti stubben

på toppen av alt

Bruksdøme
Atti stubben so fekk me bærre kjeft

Lytt til lydfil