DIALEKTORDET
OMSETJING

atti stubben

i tillegg, på toppen av alt

Bruksdøme
Me jorde så gøtt me konna, men fekk kjeft atti stubben.

Lytt til lydfil