DIALEKTORDET
OMSETJING

ask

boks

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
ask asken askar/ær askan/æn

Bruksdøme
Her e matasken din.

Tilleggsinformasjon

I Rollagsmålet er ar-lyden i ubunden og bunden form fleirtal ein mellomting mellom a og æ. (Sjå Rollagsmålet av Even Tråen.)