DIALEKTORDET
OMSETJING

ask

eske

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
ask asken aska askan

Bruksdøme
E tok varun i ein ask.

Lytt til lydfil