DIALEKTORDET
OMSETJING

asjæring

avskjering, ei avskore tynne

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
asjæring asjæringen asjæringær asjæringæn

Bruksdøme
Tyttebæra står i en avsjæring på bua

Tilleggsinformasjon

Kilde: Bygdearkivet Jan Fekjan, Helga Bratås.
Avskjering: Ei tynne som er deilt horisontalt på midten til oppbevaring av mat oa.

Lytt til lydfil