DIALEKTORDET
OMSETJING

a`sjille

svært mykje

Bruksdøme
Dæ va a`sjille meir snø på fjælle.

Tilleggsinformasjon

kan og vere adjektiv og adverb    "adsjille`blir og bruka

Sjå óg

Lytt til lydfil