DIALEKTORDET
OMSETJING

armoslone

tom for energi

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde

Bruksdøme
E fekk ei armoslone neri bakkan her

Tilleggsinformasjon
Ordkjelde: Gunn Marit Dammen