DIALEKTORDET
OMSETJING

armosel

eit lite illebefinnande

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde

Bruksdøme
Ho fekk eit armosel etter ein dag i slåtten

Lytt til lydfil