DIALEKTORDET
OMSETJING

armo

armod

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
armo armoe

Bruksdøme
Armoe va stor dær i gaL`n.

Tilleggsinformasjon

Har ikkje fleirtalsform.

Lytt til lydfil