DIALEKTORDET
OMSETJING

armo

fattigdom

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
armo armoe

Bruksdøme
Det va berre armoe onner krigen

Tilleggsinformasjon

Uttrykket brukast berre i eintal