DIALEKTORDET
OMSETJING

anslin

anleis

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal
anslin anslin anslinne anslint anslinne

Bruksdøme
ByføLk e gjenne litt anslin enn kann.