DIALEKTORDET
OMSETJING

anslein

annleis, på annan måte

Bruksdøme
Dæ va mykje dei jorde anslein i gamLe døgø.

Lytt til lydfil