DIALEKTORDET
OMSETJING

antønle

dumt, toskut,

Bruksdøme
Ho jekk antønle klædd.

Lytt til lydfil