DIALEKTORDET
OMSETJING

anntøneprat

tulleprat

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal
anntøneprat anntønepraten

Bruksdøme
Dær fekk me høyre mykkje anntøneprat.

Tilleggsinformasjon

Ei som driv med mykje rar prating, men kan og brukast om andre kjønn.

gradbøygning

Lytt til lydfil