DIALEKTORDET
OMSETJING

ande

pust, ande

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
ånde åndin

Bruksdøme
E hiksta ætte andin.

Lytt til lydfil