DIALEKTORDET
OMSETJING

allt stenn på skallin/hugu

alt står på hovudet, kaos

Bruksdøme
Dæ kjæm fremmen hit å allt senn hugu.

Lytt til lydfil