DIALEKTORDET
OMSETJING

alltiss

alltids

Bruksdøme
Dæ vart alltiss nåkk mat.

Lytt til lydfil