DIALEKTORDET
OMSETJING

allo

aller

Bruksdøme
E vil allo helst at du kjæm i mørgo.

Lytt til lydfil