DIALEKTORDET
OMSETJING

allo

aller

Bruksdøme
E vil allo helst ha mjøLk.

Lytt til lydfil