DIALEKTORDET
OMSETJING

allo

aller

Bruksdøme
E har allo mest lyst te o reise te by'n, o då vil e allo helst sjå på markenskappleiken

Lytt til lydfil