DIALEKTORDET
OMSETJING

aL

ard, liten plog utan veltefjøl, best egna til å løyse opp åkerjord for tilordning av potetrender

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
aL aL'n aLa aLan

Bruksdøme
Ska me prøve dænna gamLe aL'n te o aLe upp føri te potetan?

Lytt til lydfil