DIALEKTORDET
OMSETJING

aksjon

aksjon, auksjon

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
aksjon aksjon aksjonar aksjonan

Bruksdøme
Ho lika o handle på aksjon.

Lytt til lydfil