DIALEKTORDET
OMSETJING

ajere

agere, halde leven, bere seg åt som

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum
ajere ajera ajerte ajert

Bruksdøme
Ikkje ajere slik, onga! Vær role no, o høyr på barnetimin.

Lytt til lydfil