DIALEKTORDET
OMSETJING

ajje

uro i hugen, ank

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
ajje ajjin

Bruksdøme
E fekk ein ajje i me.

Lytt til lydfil