DIALEKTORDET
OMSETJING

agg

ank, uro, uvilje mot nokon

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
agg aggen

Bruksdøme
Ho bar på ein agg te henna før nokko som sjedde før lenje sea.

Tilleggsinformasjon

eit utelleleg sub.

Lytt til lydfil