DIALEKTORDET
OMSETJING

annføttes

anføttes

Bruksdøme
Dei låg med hovudet kvar sin veg.