DIALEKTORDET
OMSETJING

agåLe

av stad

Bruksdøme
Ska*ru agåLe i dag?

Lytt til lydfil