DIALEKTORDET
OMSETJING

annlet

andlet/ansikt

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde
annlet annlete annlet annleta

Bruksdøme
Han va så raulett i annlete

Tilleggsinformasjon

Kilde: Ordsamling i Bygdearkivet Helga Bratås, presten Engelhart 1812.

Lytt til lydfil