DIALEKTORDET
OMSETJING

aksjon

auksjon/auksjonen

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde

Bruksdøme
Je kjøfte kjista på aksjon etter gamLingæn. Døm sælte ællt på aksjon.

Tilleggsinformasjon

Kilde: Ordsamling i Bygdearkivet Helga Bratås.

Uttalast likt i bestemt og ubestemt form (auksjonen/auksjon)

Lytt til lydfil