DIALEKTORDET
OMSETJING

abbikt

orsaking

Eintal ubunde Eintal bunde Fleirtal ubunde Fleirtal bunde

Bruksdøme
Han måtte jøra abbikt etterpå

Tilleggsinformasjon

Kilde: Ordsamling i Bygdearkivet Bjarne Bratås
Å gjøra abbikt, når en har vori streikebrytar og så bekjenner sine synder

Lytt til lydfil