DIALEKTORDET
OMSETJING

abakLe

noko som ligg ulagleg til, bakvrangt, vanskeleg

Bruksdøme
GaL`n hennas ligg abakLe te.

Tilleggsinformasjon

kan og vere adjektiv og gradbøygast

Sjå óg

Lytt til lydfil