DIALEKTORDET
OMSETJING

abakLe

vrient, ligg vanskeleg til

Bruksdøme
Plassen låg abakLe te.

Tilleggsinformasjon

kan vera både adverb og adjektiv.Lytt til lydfil