DIALEKTORDET
OMSETJING

abakLe

vrient/ligg vanskeleg til

Ubunde han-/hokj. Ubunde inkjekj. Bunde han-/hokj. Bunde inkjekj. Fleirtal

Bruksdøme
Setre ligg so abakLe te.

Lytt til lydfil